Międzynarodowy Dzień Niewidomych w Kole PZN Opole Miasto

Międzynarodowy Dzień Niewidomych obchodzony jest m.in. w dniu 13 listopada. W tym dniu Koło PZN Opole Miasto zorganizowało spotkanie członków Związku i ich opiekunów z Zarządem Okręgu i Zarządem Kola. Spotkanie odbyło się w jednej z opolskich restauracji. Uczestniczyło w nim 60 osób niepełnosprawnych z opiekunami. Na spotkanie przyjęli zaproszenie Prezes Okręgu Opolskiego, Pani Krystyna Pacholik, oraz Sekretarz i Dyrektor biura Zarządu, Pan Włodzimierz Ożga. Uczestników spotkania powitała Prezes Koła PZN Opole Miasto, Pani Janina Miszkiewicz. Zwróciła uwagę na cel organizacji takich spotkań. Chodzi głównie o zaakcentowanie społeczeństwu, że niewidomi i słabo widzący żyją wśród nas i chcą żyć normalnie nie oczekując litości. Uczestnicy spotkanie mieli niepowtarzalną okazję porozmawiać na nurtujące ich tematy z przedstawicielami Zarządu Okręgu. Duże zainteresowanie wzbudził temat likwidacji barier architektonicznych w mieście Opolu (oznaczenie schodów podjazdy). W trakcie spotkania podjęto temat znaczenia telemedycyny dla osób niepełnosprawnych i starszych, przedstawił go Pan Andrzej Świerczek ze Stowarzyszenia MKS SUPLES w Krapkowicach. Bardzo ważnym dla wszystkich zebranych był pokaz udzielania pierwszej pomocy przy zatrzymaniu funkcji krążenia i oddychania, który przeprowadził ratownik medyczny. Uczestnicy spotkania zostali poczęstowani ciastem, kawą, herbatą. Spotkanie zakończyło się obiadem. Pani Janina Miszkiewicz, Prezes Zarządu Koła PZN Opole Miasto, podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie.


dyrektor