Projekt „Działajmy razem” – szkolenie w Krapkowicach

W dniu 19.09.2017 r. w Krapkowicach odbyło się kolejne szkolenie w ramach realizowanego przez nasz Okręg projektu “Działajmy razem” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z programu “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Bardzo serdecznie dziękujemy Zarządowi Koła w Krapkowicach z Panią Prezes Zofią Ludwicką na czele za pomoc w przygotowaniu szkolenia. Na szkoleniu była też z nami przedstawicielka Fundacji Szansa dla Niewidomych, Pani Dominika Stankiewicz, która zaprezentowała drobny sprzęt elektroniczny, pomocny osobom z dysfunkcją wzroku w ich codziennym życiu. Wszystkim Członkom Koła w Krapkowicach oraz gościom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w dyskusji. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Grzegorza Cegłowskiego, Inspektora ds. Osób Niepełnosprawnych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach za cenne uwagi i podpowiedzi w sprawach dofinansowań dla niepełnosprawnych, które można uzyskać w miejscowym PCPR.


dyrektor