Kolejny etap projektu „Działajmy razem” – szkolenie w Oleśnie

W dniu 07.09.2017 r. w Oleśnie rozpoczęliśmy realizację kolejnego etapu projektu “Działajmy razem” finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Dzisiejsze spotkanie rozpoczyna serię szkoleń, które przeprowadzimy w każdym Kole terenowym naszego Okręgu w ramach spotkań integracyjnych organizowanych przez liderów, wyłonionych w ramach realizacji projektu. W czasie szkoleń specjaliści będą omawiać następujące tematy:
– rehabilitacja podstawowa, czynności dnia i poruszanie się z białą laską,
– rehabilitacja społeczna i zawodowa oraz adaptacja przestrzeni publicznej,
– nowe technologie, sprzęt specjalistyczny i komputerowy,
– działalność społeczno-obywatelska i wolontariat.
Zaprezentujemy również pomoce optyczne oraz sprzęt pomocny osobom z dysfunkcją wzroku w życiu codziennym.
Wymienione wyżej zagadnienia zostały omówione na dzisiejszym szkoleniu w Oleśnie. Bardzo serdecznie dziękujemy Zarządowi Koła w Oleśnie z Prezesem Adrianem Dragonem na czele za pomoc w przygotowaniu szkolenia. Wszystkim Członkom Koła dziękujemy za przybycie i aktywny udział w dyskusji. Serdeczne podziękowania składamy też gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: Panu Burmistrzowi Olesna, Sylwestrowi Lewickiemu, oraz Pani Dyrektor PCPR w Oleśnie, Elżbiecie Hadaś. W swoich podziękowaniach nie zapominamy też o Paniach, na których życzliwość i pomoc nasz Związek może zawsze liczyć: Danuta Gmur, Elżbieta Kowalska i Elżbieta Pajączkowska.


dyrektor