Plan pracy Koła PZN Opole Miasto na 2017 r.

Plan pracy Koła PZN Opole Miasto na 2017 r.

1. Prowadzenie poradnictwa rehabilitacyjnego – cały rok.
2. Zbieranie składek członkowskich – cały rok.
3. Organizowanie wyjść do Teatru im. Jana Kochanowskiego – cały rok.
4. Organizowanie szkoleń tematycznych wg potrzeb.
5. Organizowanie spotkań integracyjnych:
– Walentynki, luty,
– Dzień Kobiet, marzec,
– Międzynarodowy Dzień Niewidomych, listopad,
– opłatek,
– inne.
6. Organizowanie wycieczek krajoznawczych i zagranicznych:
– po Ziemi Sandomierskiej i Lubelskiej,
– druga wycieczka do uzgodnienia.
7. Udział w pracach Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Opole.
8. Udział w konferencjach, seminariach zewnętrznych dot. osób niepełnosprawnych.
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi.
10.Prowadzenie biura Koła:
– pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, o  uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o  uzyskanie dodatków mieszkaniowych i innych,
– udzielanie pomocy w rozliczaniu podatku PIT,w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON,  wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wszelkich odwołań od niekorzystnych decyzji różnych instytucji.
11. Reprezentowanie Koła PZN na zewnątrz, udział w audycjach radiowo-telewizyjnych, udzielanie wywiadów do prasy n.t. niepełnosprawności wzroku.
12. Prowadzenie działań zmierzających do pozyskania 1% i sponsorów.
13.Inne działania wg potrzeb naszych członków.


dyrektor