Komunikat – wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

Wnioski na dofinansowanie zadań ze środków PFRON realizowane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4 (likwidacja barier architektonicznych, technicznych) będą wydawane po 20.01.2017 r. Składać je można w/w Wydziale w terminie od 01.02. do 31.03.2017 r. Po tym terminie nie będą przyjmowane.


dyrektor