Plan pracy Koła PZN Opole Powiat na 2017 r.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

KOŁO OPOLE – POWIAT

PLAN PRACY NA ROK 2017

 1. Rozesłanie paczek świątecznych – styczeń 2017
 2. Pozyskiwanie odpisu z podatku za rok 2016

KRS 0000067813 KONIECZNIE Z DOPISKIEM: KOŁO OPOLE POWIAT

styczeń-kwiecień 2017

DAROWIZNY NA NR KONTA: BRE BANK SA/O OPOLE NRB

20 1140 1788 0000 2230 0600 1010

 1. Pozyskiwanie sponsorów – Lasy Państwowe, Banki Spółdzielcze, sponsorzy prywatni – styczeń-lipiec 2017
 2. Pisanie ofert konkursowych do Starostwa i Gmin – styczeń-marzec 2017
 3. Pomoc członkom w wypełnianiu wniosków do PCPR’u na turnusy, do urzędów i inne – styczeń-grudzień 2017
 4. Przyjmowanie składek i Członków w świetlicy Koła – każdy wtorek, środa i czwartek
 5. Odwiedziny u najstarszych, chorych Członków i podopiecznych – luty-marzec 2017
 6. Spotkanie walentynkowe w świetlicy koła – 14 luty 2017
 7. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w świetlicy Koła – 8 marca 2017
 8. Dzień Seniora w świetlicy Koła – kwiecień 2017
 9. Wycieczka do Aquaparku i Afrykarium we Wrocławiu – 20 kwietnia 2017
 10. Wycieczka jednodniowa do Oświęcimia – 25 kwietnia 2017
 11. Wyjście do pływalni Wodna w Opolu – marzec-maj 2017
 12. 7-dniowy turnus integracyjny w Rabce Zdrój w ośrodku Willa Wiesia, koszt wraz z dojazdem ok. 470 zł – 25 maj-1 czerwiec (zgłoszenia do końca marca)
 13. Festyn sportowo-rekreacyjny połączony z Dniem Dziecka – 27 czerwca
 14. 4-dniowa wycieczka do Torunia i okolic – 4-7 lipiec 2017
 15. 3- dniowa wycieczka Łowicz i okolice – 1-3 sierpień 2017
 16. Zwiedzanie Muzeum NCPP – sierpień 2017
 17. Spotkanie z prof. Dorotą Simonides o historii Śląska Opolskiego -wrzesień 2017
 18. Wyjazd tygodniowy do Sarbinowa w ośrodku „Promyk” dojazd pociągiem koszt około 600 zł pokryty z własnych środków – 22-29 wrzesień 2017 (zgłoszenia do końca marca)
 19. Święto pieczonego ziemniaka – wrzesień 2017
 20. Spotkanie Dzień Chłopaka – październik 2017
 21. Wizyty w gminach – październik 2017
 22. Spotkanie „Święto Białej Laski” – 17 październik 2017
 23. Zbiórka świąteczna żywności w sklepach dla dzieci i młodzieży uczącej się – listopad/grudzień 2017
 24. Spotkanie opłatkowe z Mikołajem – 19 grudzień 2017

Zarząd prosi o terminowe opłacanie składek.

UPRZEJMIE PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ I ZAPISYWANIE NA WSZELKIEGO RODZAJU IMPREZY I WYCIECZKI TELEFONICZNIE NR TEL. DO KOŁA 539 320 126 LUB DO PREZESA TEL. 609 150 145 LUB OSOBIŚCIE W BIURZE KOŁA
(JUŻ OD DZIŚ)

WPŁATA ZALICZEK OBOWIĄZKOWA  NAJPÓŹNIEJ NA 1 MIESIĄC PRZED WYJAZDEM

Daty imprez mogą ulec zmianie!!!


dyrektor