Plan pracy Koła PZN Namysłów na rok 2016

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

OKRĘG OPOLSKI

KOŁO NAMYSŁÓW

PLAN PRACY NA ROK 2016

1. Pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem pracy Koła.
2. Pobieranie składek członkowskich.
3. Składanie wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Pozyskiwanie 1% z podatku z przeznaczeniem na działalność Koła na naszym terenie.
5. Informowanie członków Koła w zakresie możliwości pozyskiwania pomocy.
6. Organizowanie działalności rehabilitacyjnej, jak również integracji w zakresie kultury i turystyki.
7. Opiniowanie wniosków członków Koła, dotyczących zwolnienia, obniżenia lub umarzenia składek członkowskich.
8. Organizowanie imprez integracyjnych:
– spotkanie noworoczne, 28 lutego,
– Tłusty Czwartek, 4 lutego,
– Dzień Kobiet, 8 marzec,
– majówka – ognisko,
– wyjazd do Ustronia Morskiego, 9-19 czerwca,
– wycieczka krajoznawcza – miejsce do ustalenia,
– Święto Białej Laski, październik,
9. Udział w konkursach ogłaszanych przez Urząd Miasta i Gminy w Namysłowie,
10. Reprezentowanie PZN na terenie działalności Koła,
11. Współpraca z PCPR i Powiatową Społeczną Radą Osób Niepełnosprawnych,
12. Współpraca z Gminną Radą Seniorów w Namysłowie


dyrektor