Podsumowanie naszej dotychczasowej współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu – Bibliotekarz Opolski

W najnowszym numerze czasopisma internetowego „Bibliotekarz Opolski” [1/2016 (LX)] ukazał się artykuł Działania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu na rzecz osób z niepełnosprawnością, gdzie m.in. szerzej opisano współpracę Biblioteki z Okręgiem Opolskim PZN. Współpraca ta trwa już od kilku lat, ale w ubiegłym roku była ona niewątpliwie najbardziej intensywna. W ramach realizowanego przez nas projektu FIO „Przekroczyć próg” pracownicy naszego Okręgu w partnerstwie z pracownikami WBP utworzyli specjalistyczne stanowisko komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku. W wyniku naszych działań budynek Biblioteki został również przystosowany dla niewidomych i słabo widzących pod kontem dotykowego i kontrastowego oznakowania. Zorganizowaliśmy w Bibliotece także cykl szkoleń dla pracowników kilku bibliotek z terenu naszego województwa, jak również wystawę i seminarium omawiające problematykę specyfiki funkcjonowania osób niewidomych i słabo widzących w przestrzeni publicznej. Warto też wspomnieć, że WBP prowadzi szereg działań skierowanych do osób niepełnosprawnych, wśród których wiele przeznaczonych jest dla użytkowników z dysfunkcją wzroku. Szczerz na ten temat można przeczytać we wspomnianym artykule, którego lekturę serdecznie polecamy.

W tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować za dotychczasową współpracę Dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, a szczególnie Pani Violettcie Łabędzkiej, Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów WBP, koordynatorce naszych partnerskich działań. Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy również do Pana Tomasza Cygana, pracownika Biblioteki, który od wielu lat jest zaangażowany w upowszechnianie czytelnictwa wśród osób z dysfunkcją wzroku. Cieszymy się, że dzięki przychylności dyrekcji i pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu udało nam się dotychczas zrealizować wiele pozytywnych działań skierowanych do osób niewidomych i słabo widzących. Jednocześnie mamy ogromną nadzieję na kolejne, wspólne projekty.


dyrektor