Plan pracy Koła PZN Opole Miasto na rok 2016

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

OKRĘG OPOLSKI

KOŁO OPOLE MIASTO

PLAN PRACY NA ROK 2016

1. Poradnictwo rehabilitacyjne – cały rok.
2. Zbieranie składek – cały rok.
3. Organizacja wyjść do teatru – raz w miesiącu.
4. Organizacja szkoleń tematycznych – wg potrzeb.
5. Organizowanie spotkań integracyjnych wg. potrzeb:
– walentynki,
– dzień kobiet,
– biała laska,
– opłatek,
– inne.
6. Organizacja wycieczek:
– Po Ziemi Dolnośląskiej (Bardo, Świdnica, Krzeszów).
– Do Berlina lub Drezna z Kołem PZN Głubczyce.
7. Udział w pracach Społecznej i Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Opole wg. potrzeb.
8. Udział w konferencjach, spotkaniach na temat osób niepełnosprawnych.
9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
10. Prowadzenie biura Koła.
– pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON,
– pomoc w rozliczani podatku PIT,
– pomoc członkom w innych sprawach życiowych,
11. reprezentowanie Koła PZN na zewnątrz:
– udział w audycjach radiowych, TV, udzielanie wywiadów prasowych.
12. Pozyskiwanie 1% podatku i środków od sponsorów.


dyrektor