Plan pracy Koła PZN Opole Powiat na rok 2016

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

OKRĘG OPOLSKI

KOŁO OPOLE POWIAT

PLAN PRACY NA ROK 2016

 1. Rozesłanie paczek świątecznych – styczeń 2016
 2. Pozyskiwanie odpisu z podatku za rok 2015 – styczeń-kwiecień 2016

KRS 0000067813

KONIECZNIE Z DOPISKIEM: KOŁO OPOLE POWIAT

DAROWIZNY NA NR KONTA: BRE BANK SA/O OPOLE NRB

20 1140 1788 0000 2230 0600 1010

 1. Pozyskiwanie sponsorów – Lasy Państwowe, Banki Spółdzielcze, sponsorzy prywatni  – styczeń-lipiec 2016
 2. Pisanie ofert konkursowych do Starostwa i Gmin – styczeń-marzec 2016
 3. Pomoc członkom w wypełnianiu wniosków do PCPR’u na turnusy, do urzędów i inne  – styczeń-grudzień 2016
 4. Przyjmowanie składek i członków w świetlicy Koła – każdy wtorek, środa i czwartek
 5. Odwiedziny u najstarszych, chorych członków i podopiecznych – luty-marzec 2016
 6. Spotkanie walentynkowe w świetlicy Koła – luty 2016
 7. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w świetlicy Koła – marzec 2016
 8. Dzień Seniora w świetlicy Koła – kwiecień 2016
 9. Wycieczka do Aquaparku do Uniejowa – maj 2016
 10. Wyjście do pływalni Wodna w Opolu – marzec-maj 2016
 11. Zwiedzanie Radia – maj 2016
 12. 4-dniowa wycieczka do Szczecina i Świnoujścia – czerwiec 2016
 13. Festyn sportowo-rekreacyjny połączony z Dniem Dziecka – lipiec 2016
 14. 3-dniowa wycieczka do Zamościa i Lublina – sierpień-wrzesień 2016
 15. Wyjazd tygodniowy do Sarbinowa w ośrodku „Promyk” dojazd pociągiem koszt około 600 zł pokryty z własnych środków – wrzesień 2016
 16. Spotkanie męskie Dzień chłopaka – wrzesień-październik 2016
 17. Święto pieczonego ziemniaka – październik 2016
 18. Wizyty w gminach – październik 2016
 19. Spotkanie „Święto Białej Laski” – październik 2016
 20. Zbiórka świąteczna żywności w sklepach dla dzieci i młodzieży uczącej się – listopad/ grudzień 2016
 21. Spotkanie opłatkowe ze Świętym Mikołajem – grudzień 2016

Zarząd prosi o terminowe opłacanie składek

UPRZEJMIE PROSIMY  O ZGŁASZANIE SIĘ I ZAPISYWANIE NA WSZELKIEGO RODZAJU IMPREZY I WYCIECZKI TELEFONICZNIE 

NR TEL. DO KOŁA 539 320 126 LUB DO PREZESA TEL. 609 150 145 LUB OSOBIŚCIE W BIURZE KOŁA (JUŻ OD DZIŚ)!


dyrektor