Zaproszenie na Walne Zebranie Koła PZN Namysłów

Z A P R O S Z E N I E

Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski Koło Namysłów uprzejmie zawiadamia, że 25 sierpnia 2015 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Kawiarni INKA”, Namysłów, Reymonta 72 odbędzie się Walne Zebranie Koła PZN w Namysłowie.

Proponowany porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Koła, przywitanie gości i zebranych członków Koła.
 2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Koła.
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania Koła.
 5. Wybór Komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz Komisji uchwał
  i wniosków.
 6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej Okręgu.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym władzom Koła.
 8. Zabranie głosu przez zaproszonych gości.               
 1.                                  WYBORY
 2. Wybór Prezesa Zarządu Koła.
 3. Wybór członków i zastępców Zarządu Koła.
 4. Wybór bądź nie Komisji Rewizyjnej Koła.
 5. Wybór Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.
 6. Ogłoszenie wyników wyborów
 7. Dyskusja i wolne wnioski
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu działania Koła na następną kadencję oraz zamknięcie Zebrania.
 9. Poczęstunek

Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w Zebraniu.

Prosimy o przybycie z ważną legitymacją członka PZN.

 

Za Zarząd Koła
Prezes Koła
Krystyna Pacholik


dyrektor