Zaproszenie na Walne Zebranie Koła PZN w Brzegu – 20.05.2015 r.

Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Brzegu zawiadamia, że dnia 20 maja 2015 roku o godz. 11:00 w Sali Stropowej Ratusza przy ulicy Sukiennice 1 odbędzie się Walne Zebranie Koła PZN w Brzegu

     Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie gości.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku Zebrania.
 4. Przyjęcie regulaminu Zebrania.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Koła.
 8. Dyskusja.
 9. Głosowanie nad absolutorium ustępującego Zarządu.
 10. Wybory Prezesa Zarządu Koła i ogłoszenie wyników.
 11. Wybory członków Zarządu Koła (od 3 do 6 osób).
 12. Wybory Delegatów na Walne Zebranie Okręgu (2 osoby).
 13. Ogłoszenie wyników wyborów.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie programu działania Koła na kolejną kadencję.
 15. Zamknięcie Zebrania.

Obecność Członków Koła oraz posiadanie ważnej legitymacji członkowskiej obowiązkowa

Za Zarząd Koła
Prezes
Czesław Prus


dyrektor