Protokół ze spotkania Członków oleskiego Koła PZN z dnia 24.03.2015 r.

Zebranie prowadził Prezes Koła, Adrian Dragon. Obecnych było 10 osób.

Na początku spotkania Prezes podziękował za zaproszenie na Radę Programową zorganizowana przez OSIW OHP. Wykorzystując wówczas obecność wielu ważnych gości, rozmawiał z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz Policji na temat planowanego przez siebie w dniu 20 maja br. wielkiego przedsięwzięcia. Straż Pożarna obiecała pokaz wozów bojowych OSP, Policja wozów oznakowanych
i nieoznakowanych oraz prawdopodobnie motorów policyjnych. Tajna Jednostka Wojska Polskiego z Szumiradu udostępni wóz bojowy gaśniczy. Pogotowie ratunkowe FALCK umożliwi pokaz erki, która jednocześnie będzie zabezpieczała imprezę. W tym czasie na Rynku Solnym zostanie również podstawiony krwiobus, w którym będzie można oddać krew. Informacji na ten temat udzieliła pani
z Sanepidu. Poinformowała, że bycie niepełnosprawnym nie wyklucza zostania dawcą. Jeśli nie jest się chorym i badania krwi są dobre to można oddać krew lub szpik. Impreza odbędzie się na głównym Rynku w Oleśnie i na ten czas zostanie wyłączony tam ruch. Informacje o tym wydarzeniu ukarzą się w gazecie lokalnej oraz na rozwieszonych plakatach.

W dalszej części spotkania Prezes poinformował o planowanych na dzień 13 kwietnia br. wyborach prezesa oleskiego Koła PZN. Spotkanie Członków oraz Zarządu z Opola odbędzie się o godzinie 10.00 w restauracji Ratuszowa w Oleśnie. Właścicielka ufundowała wszystkim pierwsze danie.

Kolejnym punktem zebrania była rozmowa na temat nowego sponsora Koła, którym w roku 2015 został zakład pogrzebowy „Smyk”.

Pan Adrian poinformował również o dalszej „walce” z instytucjami w sprawie oznakowania schodów. W tej sprawie był u księdza proboszcza, który wyraził zgodę na oznakowanie schodów w kościele oraz umieszczeniu żółtej linii na ołtarzu.

Dla Członków Koła zostały zamówione żółte emblematy do przypięcia z napisem oleskie Koło PZN.

Została przekazana również informacja, iż od tego roku opiekunowie osób niewidomych będą musiały same za siebie płacić na imprezach organizowanych przez Związek.

Na zakończenie Prezes koła zaprosił wszystkich na przedstawienie pt. ”Poczekalnia serc”, które odbędzie się w dniu 21 maja br. w MDK-u, a w którym wystąpi sam Adrian Dragon.


dyrektor