Aktywni z OSiW OHP Olesno na spotkaniu opłatkowym w Kole PZN

Dnia 09.12.2014 r. członkowie Klubu Aktywnych Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP zostali zaproszeni przez Adriana Dragona, Prezesa oleskiego koła Polskiego Związku Niewidomych, na spotkanie opłatkowe. Poniżej relacja Pani Katarzyna Flak, członkini wspomnianego klubu.

Był to dla nas bardzo cenny i wzruszający moment w naszym życiu. Mogliśmy bliżej przyjrzeć się ludziom tak bardzo na co dzień potrzebujących pomocy drugiego człowieka. Wysłuchać problemów, przeszkód i barier, które spotykają codziennie na swojej drodze ludzie niewidomi i słabo widzący. Dla nas ludzi widzących są to rzeczy, których tak naprawdę nie widzimy a pomoc której potrzebują bardzo błaha. Jednak mocno wierzymy, że nawiązane w tym dniu kontakty i przedświąteczna nasza pomoc okaże się owocną współpracą na dalszą drogę, czego życzymy sobie nawzajem łamiąc się opłatkiem.


dyrektor